Dlaczego warto wystąpić o interpretację indywidualną?

4 stycznia 2022
/ Inga Nowakowska

Więcej dowiesz się tutaj – bądź na bieżąco! (opis po kliknięciu)

 

Planujesz wdrożyć IP BOX w swojej firmie? Jeśli nie jesteś pewny, jak obliczyć podatek – przepisy przewidują możliwość złożenia tzw. interpretacji indywidualnej. Wielu przedsiębiorców obawia się skorzystania z takiej możliwości. Głównie ze względu na przekonanie, że w ten sposób mogą zaszkodzić swojej działalności. Zupełnie niepotrzebnie! W tym materiale dowiesz się dlaczego warto wystąpić o indywidualna interpretację podatkową!

 

 

Co daje interpretacja indywidualna?

 

Tutaj pojawiają się 3 bardzo ważne powody, jeśli coś przy wdrażaniu ulgi IP BOX pójdzie nie po Twojej myśli. Przede wszystkim możesz uniknąć zobowiązania do zapłaty odsetek za zwłokę. Ponadto brak jest odpowiedzialności karno-skarbowej i niektórych wypadkach nie będziesz zobowiązany do uiszczenia zaległego podatku. Interpretacja indywidualna stanowi idealne rozwiązanie w momencie, gdy dotyczy zdarzenia przyszłego. Z tego względu zawsze proponuję, aby pytać w interpretacjach o zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca. 

 

Wykorzystaj możliwości wynikające z interpretacji indywidualnej!

 

Dzięki temu ochrona wynikająca z interpretacji podatkowej będzie zabezpieczać zarówno przed wspomnianym brakiem odsetek, jak i tym dotyczącym odpowiedzialności za przestępstwo bądź np. wykroczenie skarbowe. Jeśli zapytanie do organów skarbowych dotyczy zdarzenia, które już wywołało skutki podatkowe interpretacja może wykluczyć zapłatę odsetek czy karę karno-skarbową, ale niestety nie obejmie już konieczności uiszczenia podatku. Czy interpretację IP BOX należy robić co roku? Najczęściej nie, jednak jeśli doszło do zmiany opisanych okoliczności – może okazać się to niezbędne.

 

Ile kosztuje interpretacja indywidualna i jakie są wymogi formalne?

 

Wniosek tego typu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł od każdego zdarzenia przyszłego bądź stanu faktycznego. W tym aspekcie nie ma ograniczeń co do ilości stanów faktycznych lub zdarzeń. Wniosek jeśli chodzi o wymogi formalne musi zostać podpisany, a także konieczne jest złożenie oświadczenie, że przedstawione w interpretacji indywidualnej dane są zgodne z prawdą.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – IP BOX (opis po kliknięciu)

 

Ponadto okoliczności znajdujące się w treści nie mogą być przedmiotem toczącego się obecnie postępowania przed urzędem skarbowym. Oprócz tego niezbędne jest dołączenie odpowiednich pełnomocnictw, gdy występuje reprezentacja przez pełnomocnika. Brak opłaty w terminie lub lub braki formalne we wniosku będą skutkowały wystosowaniem wezwania do niezwłocznego usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia. Interpretacja indywidualna wydana jest w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku, jeśli nie zaszła konieczność uzupełnienia braków – w takiej sytuacja procedura może ulec wydłużeniu.

 

Konieczne jest sformułowanie treści wniosku w odpowiedni sposób

 

Przy sporządzaniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej szczególnie istotna jest precyzja w przedstawieniu stanów faktyczny i okoliczności pod kątem zdarzeń przyszłych. Od tego zależy w jakim stopniu dokument zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne. Doradzam praktycznie każdemu klientowi sporządzenie takiego wniosku i zajmuję się w tym aspekcie wszelkimi formalnościami. Doskonale wiem w jaki sposób opisać Twoje potrzeby tak, aby zakres ochrony w wyniku interpretacji podatkowej był jak najszerszy. Zapraszam do kontaktu – umówimy się na spotkanie i doprecyzujemy wszystkie szczegóły!

 

Autor: Rafał Kufieta