Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku

24 lutego 2023
/ Rafał Kufieta

Obecnie z uwagi na zmiany wprowadzone wraz z nadejściem programu Nowego Polskiego Ładu podatnicy PIT-28 i PIT-36L otrzymali możliwość zmiany formy opodatkowania. Jednak co ważne, należy tego dokonać do 20 lutego 2023 roku. Niezbędne w tym zakresie będzie przede wszystkim dokonanie aktualizacji w formularzu CEIDG oraz złożenie zawiadomienia do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania naczelnika Urzędu Skarbowego. Jak zmienić formę opodatkowania w 2023 roku? Więcej informacji na ten temat znajdziesz właśnie w tym artykule.

 

 

Jak dokonać zmiany sposobu rozliczeń w 2023 roku?

 

Co do zasady zmiana formy opodatkowania w 2023 roku obejmuje dochody uzyskane za rok poprzedni. Zazwyczaj przejście na inny typ rozliczeń ma miejsce jeszcze przed wypłatą zysków. Jednak wyjątkowo w 2022 roku przedsiębiorcy otrzymali pieniądze jako pierwsze. Natomiast podatnikom podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przyznano możliwość zmiany sposobu rozliczeń za 2022 rok w terminie do 2 maja 2023 roku. Co należy podkreślić, w tym przypadku mogą oni dokonywać przejścia tylko w jednym kierunku, np. z ryczałtu na podatek liniowy bądź na odwrót.

 

Jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? – podatek liniowy lub ryczałt

 

W przypadku rozliczania się z fiskusem dobrym rozwiązaniem mogą okazać się te metody, które stosowane były jeszcze do niedawna. Chodzi tutaj m.in. o podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania, będą zobowiązani do przeprowadzenia tego procesu poprzez oddzielne działania takie jak:

  • Dokonanie w pierwszej kolejności zmiany systemu podatkowego na rok 2022,
  • Zatwierdzenie zmiany systemu podatkowego za 2022 rok jako obowiązujący przy każdym kolejnym rozliczeniu.

 

Kiedy dokonać trwałej zmiany formy opodatkowania?

 

W przypadku, jeśli podatnik chce dokonać trwałego przejścia na inny sposób rozliczeń – musi to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co ważne, należy to uczynić do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy dochód w roku 2023 lub później. Terminy te co do zasady obejmują 20 lutego lub 20 maja, jeśli dochód nie został uzyskany ani w pierwszym, ani w drugim miesiącu roku. Warto podkreślić, że w tej kwestii przedsiębiorcy są zobowiązani do odpowiedniego powiadomienia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie formy opodatkowania lub dokonania tego samodzielnie w bazie CEIDG.

 

Czy można rozliczyć stratę podatkową?

 

Przed podjęciem decyzji o wyborze sposobu rozliczeń podatkowych, ważne jest uwzględnienie planowanych wydatków. Wynika to z faktu, że w niektórych przypadkach mogą one przewyższać planowane przychody, zwłaszcza na początkowym etapie działalności lub już w trakcie planowania inwestycji. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem może okazać się wybór formy opodatkowania, która pozwala na powstanie straty podatkowej. Przykładowo będzie to podatek liniowy lub skala podatkowa.

 

Masz wątpliwości w kwestii zmiany formy opodatkowania w 2023?

 

Niewątpliwie jedną z ważnych kwestii przy zmianie formy opodatkowania stanowi wysokość oczekiwanych kosztów i przychodów. Dlatego wybór odpowiedniego sposobu rozliczeń z Urzędem Skarbowym wymaga indywidualnego podejścia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Rafał Kufieta