Czy zespół programistów lub designerów skorzysta z ulgi IP Box?

2 września 2021
/ Rafał Kufieta

Tworzenie oprogramowania, stron internetowych czy aplikacji to często zadanie więcej niż jednego specjalisty. W praktyce to nie tylko wypełnienie szablonu i nadanie mu pewnych cech, a opracowanie takiego szablonu i dodanie do niego np. dodatkowych funkcjonalności. Tutaj pojawia się jednak pewne pytanie. Czy jeśli chciałbym skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w ramach IP Box, to czy mogę objąć nią cały swój zespół? Z pewnością z perspektywy designerów byłoby to bardzo korzystne. Kilka ważnych kwestii w tym aspekcie dowiesz się w poniższej serii materiałów Rafała o tej tematyce:

 

Dlaczego IP Box dla zespołu programistów mógłby być wygodniejszy?

 

Nowe technologie wymagają zupełnie innego podejścia do kwestii designu i często np. poza standardowym UI czy UX, konieczne bywa połączenie obu tych stanowisk oraz zatrudnienie więcej niż jednego specjalisty. Wygodniej byłoby więc rozliczać się z IP Box w całości niż przy założeniu, że każdy z członków musi samodzielnie podejmować się kwestii prawnych i podatkowych związanych z ulgą.  Jak to wygląda w praktyce? Czy IP Box pozwala objąć preferencyjnym podatkiem cały zespół? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Jak to wygląda z perspektywy prawa – czy zespół programistów skorzysta z IP Box?

 

Jak najbardziej tak, jednak każdy z programistów musi być odpowiedzialny za swoje własne zadania. Jak więc skorzystać z IP Box dla programistów? To dość proste, jednak czasami warto w tym aspekcie skorzystać z pomocy prawnika wyspecjalizowanego w tej kwestii.  Proces prowadzący do skorzystania z ulgi podatkowej podzielić można na kilka etapów:

  1. Najpierw identyfikuje się czy programista posiada kwalifikowane prawa własności intelektualnej niezbędne do skorzystania z IP Box,
  2. Następnie weryfikacji podlega fakt, czy zostało one wytworzone w ramach działalności B+R,
  3. Ustala się wysokość dochodu z praw własności intelektualnej i określona zostaje podstawa opodatkowania.

 

Jakie dokumenty warto przedstawić i w jaki sposób podejść do IP Box w strukturze zespołu programistów?

 

W każdym wypadku warto wystosować wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Pozwala to rozwiać wszelkie wątpliwości związane z możliwością uzyskania IP Box do skorzystania z ulgi. Dodatkowo wniosek zapewni ochronę prawnopodatkową. Co jednak zawrzeć w takim dokumencie? Przede wszystkim przedstaw:

  1. dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach działalności gospodarczej
  2. działalność w zakresie prac B + R i to w jaki sposób spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej wynikającej z ustawy o PIT,
  3. ewidencję, która spełnia definicję odrębnej ewidencji w świetle wspomnianej ustawy PIT,
  4. program komputerowy, który jest przykładem Twojego autorskiego prawa do programu komputerowego.

Dodatkowo bardzo ważna będzie także dokumentacja na potrzeby ulgi IP Box. Każdy przedsiębiorca wnioskujący o skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku IP Box, zobowiązany jest prowadzić dodatkową ewidencję służącą do obliczania podstawy opodatkowania. Kolejną ewidencją będzie jasno i klarownie zapisany przebieg projektów o charakterze B+R. Niezbędna będzie także ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwalająca zweryfikować, że żaden wydatek ani dochód nie zostanie określony jako niepowiązany z kwalifikowanym prawem własności.

Autor: Rafał Kufieta