Czy wiesz, że w Nowym Ładzie połączysz ulgę B+R z IP BOX?

11 października 2021
/ Inga Nowakowska

W niedługim czasie możemy oczekiwać zmiany dotyczących ulg na działalność badawczo-rozwojową (B+R), a także IP BOX. W zasadzie są one już doskonale znane przedsiębiorcom, jednak od 2022 roku nie będą w stosunku do siebie alternatywne, a równoległe. Co to oznacza? W kolejnym roku będziesz mógł wykorzystywać je razem. Na czym będą polegać zmiany? Jakie konkretnie korzyści uzyskasz? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Ulga B+R i IP BOX – czym są?

 

Patent Box czyli dobrze  znany IP BOX został wprowadzona już w 2019 r. Dzięki rozwiązaniu przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnej stawki 5% opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej. W tym aspekcie konieczne jest jednak uzyskanie patentu, zarejestrowanie wzoru przemysłowego czy posiadanie autorskiego prawa do programu komputerowego. Jeśli w Polsce wytwarzasz własne IP, czyli prawo własności intelektualnej to zyski, które są przez nie generowane podlegają jedynie 5% podatku.

 

W przypadku ulgi B+R ogranicza ona koszt opracowania nowego produktu bądź wdrożenia innowacji. Dzięki temu środki przeznaczone na ten cel można dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania do nawet w 150%. Ponadto startupy mogą liczyć na zwrot gotówkowy. Wystarczy, że podatnik poniósł stratę bądź podlegające odliczeniu koszty kwalifikowane  są wyższe niż kwota osiągniętego dochodu.

 

Na czym będzie polegać połączenie IP BOX oraz B+R?

 

Przede wszystkim jest to rozwiązanie skierowane w stronę firm prywatyzujących wyniki prac badawczo-rozwojowych bądź generujących dochody kwalifikowane tylko w rozumieniu przepisów o IP BOX. Przewidywane rozwiązanie będzie umożliwiać od 2022 roku korzystanie z ulgi na działalność B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej IP Box symultanicznie. Obecnie to podatnik nie jest w zasadzie uprawniony do uwzględnienia kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu w ramach IP Box, jeśli skorzysta z B+R. Natomiast nowe regulacje wprowadzą praktykę odliczania przez podatnika poniesionych kosztów kwalifikowanych od takiego dochodu.

 

Czego jeszcze możemy się spodziewać w Nowym Ładzie?

 

Dodatkowe ulgi i rozwiązania podatkowe mają zachęcić przedsiębiorcę do rejestracji swoich IP w Polsce. Ponadto przewidywany jest w ten sposób wzrost nakładów na badania i rozwój.

Korzyści fiskalne związane z działalnością innowacyjną są odpowiedzią na zmiany zachodzące w biznesie na poziomie międzynarodowym. Kierując się tym założeniem już niedługo skorzystasz z:

  • możliwości odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych w wysokości do 200%, jeśli posiadasz status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Do tego dochodzi również odliczenie kosztów kwalifikowanych uzyskania i utrzymania patentu,
  • będziesz mógł odliczać koszty kwalifikowane związane z zatrudnieniem pracowników zajmujących się działalnością B+R, 
  • wspomniane symultaniczne korzystanie z ulgi na działalność B+R i IP Box, odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Na koniec roku podatkowego nie trzeba będzie wybierać pomiędzy wykluczającymi się do tej pory preferencjami. 

 

Nadal nie wiesz jak skorzystać z IP BOX i B+R równocześnie?

 

To jak najbardziej zrozumiałe! Zmiany jeszcze nie weszły w życie przez co nie wykształciła się żadna praktyka stosowania. Coraz częściej zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą jak dostosować nowe przepisy do swojego biznesu. W tym aspekcie warto skontaktować się skonsultować swoją sprawę! Pomogę Ci dopasować odpowiednie ulgi do Twojej działalności. Ponadto wszelkie formalności pozostają po mojej stronie – nie musisz przejmować się rejestracjami swoich IP! 

Autor: Rafał Kufieta