Koszty kwalifikowane przy IP BOX

2 kwietnia 2021
/ Inga Nowakowska

Przedsiębiorcy mogą obecnie w Polsce skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów. Dotyczy to jednak tych w ramach prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Co to oznacza w praktyce?  Innovation Box (IP Box) umożliwia korzystanie z atrakcyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług, jeśli te powstają w oparciu o kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Na czym to polega? Co jest rozumiane jako koszty kwalifikowane przy IP Box? Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule!

 

Kwalifikowane koszty IP Box z perspektywy przepisów

W tym aspekcie warto zajrzeć do art. 30ca ust.1, ust.2 pkt 8 ustawy o PIT. Z treści wynika, że podatek w ramach działalności gospodarczej od osiągniętego przez podatnika wynosi 5% podstawy opodatkowania. Dotyczy to materii IP Boxa, gdyż tutaj właśnie opisano  kwalifikowany dochód z praw własności intelektualnej. Uznaje się za nie w sensie ścisłym np. prawo do programu komputerowego. 

 

W jaki sposób skorzystać z kosztów kwalifikowanych i ulgi IP Box?

Warunkiem uzyskania możliwości zostania objętym preferencyjną stawką IP Box jest wytworzenie przedmiotu w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności badawczo-rozwojowej. Dotyczy to także ulepszenia lub rozwinięcia. Istotne jest, aby efekt pracy podlegał ochronie, czyli m.in. mógł podlegać pod zabezpieczenie prawem autorskim. Oznacza to, że jeśli napiszemy program lub dokonamy jego modyfikacji, to możemy  rozumieniu art. 30ca ustawy o PIT ubiegać się o możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%.

 

Jakie wyzwania stawia przed przedsiębiorcami IP Box?

Na pierwszy plan wysuwa się ewidencja księgowa. Niestety w przypadku ulgi konieczne jest spojrzenie w sposób szerszy na koszty. Trzeba wyodrębnić praktycznie każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a następnie przyporządkować do niego koszty. W celu ustalenia kwalifikowanego dochodu problematyczne bywa również odpowiednie kategoryzowanie ich w ramach współczynnika Nexus. Ponadto koszty kwalifikowane są tożsame z tymi pochodzącymi bezpośrednio z uzyskania przychodów.

 

Czym są koszty kwalifikowane?

Jeśli firma lub podwykonawca ponosi wydatki w ramach działań programistycznych, to ma prawo zaklasyfikować je jako wydatki z działalności gospodarczej i działalności B+R. Dotyczy to w tym kontekście:

  • zakupu sprzętu np. komputera 
  • wydatków na szkolenia i kursy, 
  • dojazdów na spotkania etc.
  • wiele innych wchodzących w zakres tej definicji.

Autor: Rafał Kufieta