O wynagrodzeniu ryczałtowym

5 października 2022
/ Inga Nowakowska

Więcej dowiesz się tutaj – bądź na bieżąco! (opis po kliknięciu)

 

Wynagrodzenie tego rodzaju od początku ustalone jest w umowie w tej samej i następnie niezmiennej kwocie. Wielu wykonawców postrzega taką formę zapłaty za swoje usługi jako ryzykowną. W praktyce wszystko jednak zależy od tego w jaki sposób zastosujemy takie rozwiązanie. W ostatnim czasie otrzymuję liczne zapytania od klientów – w jaki sposób mogą oni wdrożyć u siebie ulgę IP BOX, jeśli otrzymują oni wynagrodzenie ryczałtowe? Co to jest ryczałt? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Co to jest ryczałt?

 

Odpowiadając na pytanie – ryczałtem będzie kwota pieniężna należna w wysokości, która została ustalona z góry w niezmiennej formie. Suma nie będzie rozliczana z kosztów dotyczących poszczególnych transakcji. Jeśli wiemy już co to jest ryczałt, to warto wspomnieć również o ryczałcie podatkowym, czyli uproszczonym sposobie naliczania podatku, który nie wymaga konieczności ustalenia podstawy wymiaru podatku.

 

Czym jest wynagrodzenie ryczałtowe?

 

Wynagrodzenie tego rodzaju zostaje z góry ustalone w umowie w kwocie, która pozostaje stała i niezmienna. Rozwiązanie wykorzystywane jest z reguły do rozliczenia się z łatwych zleceń i prac o niewielkim zakresie. Przy takiej realizacji wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków może określić wszelkie koszty. Często zdarza się jednak, że wynagrodzenie ryczałtowe wykorzystywane jest również przy umowach o znacznie szerszym zakresie.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – IP BOX (opis po kliknięciu)

 

Przykładem w tym aspekcie będą m.in. umowy o roboty budowlane. Wynagrodzenie ryczałtowe jest bardzo korzystne dla zamawiającego. Zabezpiecza go przed zmianą cen np. produktów koniecznych do wykończenia mieszkania bądź kosztem przeprowadzenia prac dotyczących nieruchomości, które nie zostały przewidziane. Całe ryzyko ponosi w takiej sytuacji przede wszystkim wykonawca.

 

Czy można zmodyfikować wynagrodzenie ryczałtowe?

 

W głównej mierze żadna ze stron nie może żądać zmniejszenia lub zwiększenia kwoty. W praktyce jednak kodeks cywilny (KC) w wyjątkowych sytuacjach wskazuje możliwość podwyższenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. Zwiększyć sumę wedle KC można, jeśli doszło do zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. Ważne jednak, aby taka zmiana charakteru stosunków mogła być przyczyną rażącej stratą po stronie wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe może więc zostać zmienione przez sąd.

 

Jak wdrożyć IP BOX jeśli otrzymujesz wynagrodzenie ryczałtowe?

 

Przykładowo można to zrobić za pomocą tego, że dołączysz do umowy załącznik, w którym dokładnie wyjaśnisz jaką część z Twojego wynagrodzenia stanowi przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego. W taki sposób możesz wyodrębnić na fakturze dwie pozycje – jedną z nich będzie właśnie wspomniane przeniesienie praw do programu za daną kwotę, a druga to pozostałe działania w zakresie usług programistycznych. W tym wypadku IP BOX będzie mógł objąć tylko tą kwotę za przeniesienie praw autorskich, a nie pozostałą część.

 

Nie wiesz w jaki sposób zaimplementować IP BOX przy wynagrodzeniu ryczałtowym?

Wbrew pozorom wielu przedsiębiorców może uznać ten mechanizm za skomplikowany. Jeśli masz jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości w tej materii – zapraszam do kontaktu! Postaram się wytłumaczyć Ci wszelkie zależności, a następnie opracować dla Ciebie jak najbardziej korzystny sposób wdrożenia. Dopasuję do Ciebie możliwe obecnie rozwiązania prawne w Nowym Polskim Ładzie! Skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie!

Autor: Rafał Kufieta