IP Box nie tylko dla programistów?

22 czerwca 2021
/ Inga Nowakowska

Wiele osób utożsamia IP Box tylko i wyłącznie z programistami, a także informatykami. Zagadnienie jest jednak zdecydowanie szersze. Warto zapoznać się w tym aspekcie nie tylko z samymi przepisami, ale także tym w jaki sposób są one interpretowane w praktyce. Postaramy się nieco rozjaśnić tą tematyką w poniższym materiale wideo!

Co jeszcze może zostać objęte ulgą w ramach IP Box?

W zasadzie wszystko co uznane jest za kwalifikowane prawo własności intelektualnej w IP Box. Wystarczy wiedzieć, co zawiera zamknięty katalog praw objętych preferencją . Do praw własności tego typu należą:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy obejmujący dla przykładu: nowe funkcje produktu bądź nowatorski sposób techniczny jego wykonania,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, czyli np. obejmujący inny kształt bądź kolor produktu,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy bądź produkt ochrony roślin. W przypadku leków stosuje się w tym kontekście dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową ze względu na to, że uzyskanie go jest procesem czasochłonnym,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
    wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
    autorskie prawo do programu komputerowego.

Autor: Rafał Kufieta