IP BOX a wzór użytkowy

5 sierpnia 2021
/ Inga Nowakowska

Przedsiębiorcy od roku 2020 mogą korzystać z zupełnie nowej ulgi podatkowej. IP Box w praktyce pozwala im na rozliczenie dochodu uzyskanego jeszcze w 2019 r. już na znowelizowanych zasadach. W tym aspekcie podatnik może wykorzystać preferencyjną stawkę podatku w wysokości 5% zamiast stawki ogólnej w kwestii kwalifikowanego dochodu z prawa własności intelektualnej. 

 

Należy jednak wspomnieć, że konieczne dla wprowadzenia ulgi będzie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Ta natomiast docelowo musi być związana wytworzeniem, rozwinięciem bądź ulepszeniem danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W większości przypadków będzie to patent umożliwiający skorzystanie z ekspektatywy. Co jednak z wzorem użytkowym? Czy on również uprawnia do preferencyjnej stawki IP Box? Dowiedz się właśnie w naszym artykule!

 

Wzór użytkowy jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

 

Wzór użytkowy to jeden ze sposobów ochrony własności przemysłowej. W praktyce przyznawany jest na 10 lat i pozwala na wyłączne korzystanie z niego w sposób zarobkowy na określonym terytorium. W aspekcie IP Box działa zupełnie tak jak patent z perspektywy ekspektatywy. Podatnik może skorzystać z preferencyjnej 5% stawki IP Box już od chwili złożenia wniosku. Cała procedura bywa niezwykle czasochłonna, a przez ten okres przedsiębiorca lub wynalazca może już korzystać z ulgi. Dlaczego tak jest? W głównej mierze ze względu na charakter IP Box. Ma on na celu stymulowanie rozwoju innowacyjnych rozwiązań z dziedziny technologii. 

 

Na czym polega ekspektatywa przy wzorze użytkowym?

 

W praktyce jest to okres od złożenia wniosku o zarejestrowanie wzoru użytkowego, do momentu jego zatwierdzenia lub odrzucenia. Dzięki niemu podatnik zostaje uprawniony do płacenia niższego podatku na poziomie np. 5%. IP Box jest bezpośrednim ukłonem w stronę zupełnie nowych rozwiązań, technologii i branży IT. Jest nowym podejściem do spraw związanych z zastosowaniem prawa w praktyce. Przepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania IP Box stosuje się już w trakcie ekspektatywy. Co jednak jeśli przedsiębiorca otrzyma odmowę rejestracji?

 

Czy otrzymam odsetki w przypadku odmowy zarejestrowania mojego wzoru użytkowego?

 

Nie i nie musisz się niczym martwić. Ekspektatywa daje prawo uzyskania prawa ochronnego zanim nasz wzór zostanie zarejestrowany. Wystarczy, że podmiot wnioskował o rejestrację. Od tego momentu będzie mógł rozliczać się niższym podatku. Natomiast jeśli otrzyma odmowę, to będzie zobligowany wyłącznie do wyrównania różnicy, która powstała w czasie obowiązywania 5% stawki z ekspektatywy, czyli od zgłoszenia bądź złożenia wniosku do chwili uzyskania negatywnego rozpatrzenia.

 

Autor: Rafał Kufieta