Architekt oprogramowania a IP BOX

15 lutego 2023
/ Rafał Kufieta

Architekt oprogramowania to specjalista, którego zadaniem jest projektowanie i zarządzanie procesem tworzenia oprogramowania. W głównej mierze odpowiada on za utworzenie określonych struktur systemu informatycznego, uwzględniając przy tym wymagania zarówno, biznesowe, jak i technologiczne. Ponadto do jego obowiązków należy również dbanie o jakość kodu oraz skuteczność działania powstałego programu komputerowego. Z uwagi na to, czy architekt oprogramowania posiada możliwość zastosowania ulgi IP BOX? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Prawa autorskie przy uldze IP BOX

 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że architekt oprogramowania to specjalista odpowiedzialny za projektowanie struktur systemów informatycznych i nadzorowanie ich wdrożenia. Niestety, w tym kontekście nie zawsze praca, którą wykonuje, objęta jest prawem autorskim – a stanowi to jeden z kluczowych elementów do zastosowania ulgi IP BOX. Możliwość skorzystania z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania występuje w przypadku, gdy twórca wytworzył dzieło objęte właśnie prawami autorskimi i dokonał ich przeniesienia w zamian za wynagrodzenie na zleceniodawcę.

 

Jakie wymagania musi spełnić architekt oprogramowania do wdrożenia IP BOX?

 

W celu rozliczania się z obowiązków podatkowych z wykorzystaniem 5% preferencyjnej stawki opodatkowania architekt oprogramowania zobligowany jest do spełnienia wszystkich tych wymagań, obowiązujących również każdego innego współtwórcę programu komputerowego. Natomiast elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w tym zakresie to m.in.:

  • Przedmiot zawartej umowy ze zleceniodawcą
  • Zakresie obowiązków pracownika,
  • Ewidencja czasu pracy. 

 

Kwestie te muszą być spójne z postanowieniami zawartymi w pozytywnych interpretacjach podatkowych, wydawanych przez Urząd Skarbowy lub Krajową Informację Skarbową (KIS). Wobec tego w celu zastosowania IP BOX frazy oraz zdania, które znajdują się w ich treści, opisując tym samym wspomniane punkty – także należy zawrzeć w umowie ze zleceniodawcą. Wówczas prawdopodobnie możliwe stanie się wdrożenie ulgi podatkowej.

 

Kiedy architekt oprogramowania nie może zastosować ulgi IP BOX?

 

Przyjmując, że architekt oprogramowania tworzy głównie dokumentację do programu komputerowego, czyli wykonuje czynności niezwiązane z pisaniem kodu, a produktem końcowym jego pracy jest np. diagram czy specyfikacja techniczna – trudno będzie udowodnić powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Warto w tym zakresie przytoczyć treść jednej z interpretacji podatkowych, która wskazuje że: “Jeżeli prace architekta IT są ukierunkowane na tworzenie, rozwijanie, ulepszanie, modyfikowanie oprogramowania” – może on skorzystać z ulgi IP BOX. Wobec tego argumenty, którymi posługuje się Urząd Skarbowy, mają w głównej mierze charakter ogólny. Co należy podkreślić, stan faktyczny jest poddawany ocenie przez urzędników, jednak wynika to z analizy umowy oraz ewidencji czasu pracy. Natomiast, jeśli Skarbówka stwierdzi, że w projekcie występuje brak aspektu innowacyjności, to wtedy prawdopodobnie wyda negatywną interpretację podatkową.

 

Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z ulgi IP BOX jako architekt oprogramowania?

 

Możliwość zastosowania preferencyjnej 5% stawki opodatkowania w ramach ulgi IP BOX determinują w głównej mierze 3 aspekty. Mowa tutaj m.in. o przedmiocie umowy, ewidencji czasu pracy oraz zakresie obowiązków. Jednak każdy przypadek jest inny, dlatego kwestia ta wymaga indywidualnego podejścia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Być może będę mógł zaproponować Ci inną, skuteczną alternatywę. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Rafał Kufieta