Programista a IP BOX

12 stycznia 2023
/ Rafał Kufieta

Początek Nowego roku to doskonały moment, aby zastanowić się nad własnym rozwojem, a także przyszłością marki, firmy, biznesu. W zasadzie nie ma lepszej okazji na dokładne przyjrzenie się swoim finansom. Jeśli jesteś programistą w szerokim rozumieniu tego terminu – ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Nawet jeśli zaliczasz się do osób, które wyłącznie współtworzą oprogramowanie. Ogólnie wydaje się, że każdy w tym zakresie ma prawo do IP BOX, czyli dość preferencyjnej stawki oprogramowania w wysokości 5%. Ulga działa od 2019 r. i można co do zasady w określonych przypadkach rozliczyć ją wstecznie. Wymogiem jest też, aby produkty zakwalifikowane do ulgi miały charakter innowacyjny i prowadziły do wytworzenia własności intelektualnej. Występuje więc konieczność przekazania praw autorskich do danego utworu. Na czym polega IP BOX dla programistów? Kiedy jest korzystny, a kiedy nie? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule. 

 

 

IP BOX – wymagania

 

Wedle przepisów programista tworzy i ulepsza oprogramowanie komputerowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Spółki cywilne również będą wchodzić w ten zakres, jednak utrudnione może być to w przypadku spółek jawnych czy spółek z o.o. Programista kwalifikujący się do IP BOX tworzy oprogramowanie w ramach bezpośrednio prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Skupiamy się w tym aspekcie wyłącznie na płaszczyźnie rozwojowej, czyli oznacza to, że w np. programie powinna powstać nowa funkcjonalność. To co wytwarzasz musi być dziełem w rozumieniu praw autorskich. W innym przypadku wyłącza to możliwość skorzystania z tej ulgi. Ponadto programista powinien prowadzić odrębną ewidencję. Tutaj jednak praktyka wskazuje, że wystarczy ją sporządzić po uzyskaniu pozytywnej interpretacji i złożeniu wniosku o zwrot środków.

 

IP BOX – przeniesienie praw autorskich

 

Ostatnim warunkiem dotyczy tego, że programista dokonuje przeniesienia praw autorskich do wytworzonego oprogramowania. Brzmi to niezwykle prosto, jednak z perspektywy prawnej należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Niejednokrotnie w umowach zawarte są zapisy dotyczące tego, że prawa autorskie przechodzą na zleceniodawcę w sposób automatyczny. W praktyce prawa autorskie powstają u zleceniobiorcy i są za wynagrodzeniem przenoszone do zleceniodawcy. Właśnie tak w danej umowie powinno to zostać zapisane. Niewskazane jest, aby w dokumencie wskazano np., że “prawa autorskie są własnością zleceniodawcy”.

 

Analiza umowy z perspektywy IP BOX

 

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, to można przejść do kroku drugiego. W tym aspekcie rozstrzygający jest przedmiot umowy, a nie jej tytuł. Oznacza to, że konieczne jest odpowiednie sporządzenie treści dotyczącej m.in. zakresu obowiązków programisty z ewidencją czasu pracy. W tym aspekcie ustalenia zawarte w tym dokumencie muszą się pokrywać z tym co uzyskało pozytywną interpretację ze strony Urzędu Skarbowego.

 

Zastanawiasz się nad IP BOX?

 

W takim wypadku proponuję kontakt mailowy. Od lat zajmujemy się obsługą klientów, którzy implementują IP BOX w zakresie swoich firm lub biznesów. Jeśli jesteś programistą, testerem manualnym, UX designerem lub inną osobą, która współtworzy oprogramowanie – skontaktuj się ze mną. Wspólnie dobierzemy rozwiązanie tak korzystne, jak to możliwe z Twojej perspektywy. Przeanalizujemy Twoją sytuację, a następnie sprawdzimy czy IP BOX jest dla Ciebie właściwy. Jeśli nie – dobierzemy stosowną alternatywę.

Autor: Rafał Kufieta