IP BOX a patent i co jeśli go nie uzyskam?

22 lipca 2021
/ Inga Nowakowska

Od ponad roku polscy przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z ulgi IP Box. Na dodatek w okresie ekspektatywy, czyli czasu od złożenia wniosku do uzyskania ochrony dla konkretnego prawa własności intelektualnej. W praktyce nawet jeśli podatnik otrzyma odmowę nadania ochrony prawa własności intelektualnej, to zobowiązany jest on do wyrównania jedynie różnicy pomiędzy 5% w podatku zapłaconym, a należnym kolejno w stawce 18%, 19% bądź 32%. Jednak nie trzeba wtedy uiszczać dodatkowych odsetek. W jaki sposób działa patent przy IP Box? Dowiesz się tego właśnie w tym artykule!

 

Patent – co to jest?

 

Za jego sprawą możliwe staje się nabycie prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku. Chodzi w tym aspekcie o kwestię typowo zarobkową i zawodową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Patenty udzielane są na wynalazki na podstawie prawa własności przemysłowej bez względu na dziedzinę techniki. Konieczne jest jednak, aby był on nowy i posiadał odpowiedni poziom wynalazczy i nadawał się do zastosowania przemysłowego. 

 

Ochrona patentu ze strony KPWI

 

W przypadku patentu, organem odpowiedzialnym za wydawanie decyzji jest Urząd Patentowy. Zasady przyznawania ochrony prawnej definiowane są w postanowieniach właściwych krajowych ustaw szczególnych, ale podatnik który uzyskał poza granicami kraju patent, także może skorzystać z ulgi w swojej kategorii. Oznacza to, że zgodnie z umowami międzynarodowymi może zostać przyznana ochrona za pośrednictwem Urzędu Patentowego. Koniecznie trzeba jednak zaznaczyć, że wymagane będzie zgłoszenie takiego faktu do Urzędu, gdyż nie wszystkie umowy międzynarodowe przyznają automatycznie patentowi ochronę w Polsce.

 

Uprawnienie do 5% opodatkowania nawet bez patentu

 

Nie oznacza to, że w ogóle nie uzyskamy patentu. Chodzi o to, że wspomniana ekspektatywa daje nam prawo uzyskania prawa ochronnego jeszcze zanim uzyskamy patent. Wystarczy, że podmiot wystąpił z wnioskiem o uzyskanie. Jeśli oczekujesz bądź spodziewasz się otrzymania patentu, to w trakcie okresu oczekiwania – w momencie zgłoszenia bądź złożenia wniosku o uzyskanie dla danego wynalazku – masz prawo do niższej stawki preferencyjnej podatku.

 

Dlaczego można korzystać z niższego podatku kiedy nie mam jeszcze patentu?

 

Takie rozwiązanie wynika z tego, że niektóre procedury przyznawania prawa potrafią trwać bardzo długo. IP Box to krok w stronę zupełnie nowych rozwiązań, a także nieco bardziej innowacyjnego podejścia do kwestii prawnych w praktyce. Dlatego przepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania 5% stosuje się już w trakcie ekspektatywy. Zaczyna się ona z chwilą zgłoszenia bądź złożeniem wniosku o uzyskanie prawa ochronnego do właściwego organu. Czyli od dnia, w którym zgłosiłeś bądź złożyłeś swój wniosek.

 

Co jeśli otrzymałem negatywną decyzję bądź wniosek został wycofany?

 

W takim przypadku dochód musi być opodatkowany na zasadach ogólnych. Nie oznacza to jednak, że zostaniesz zobligowany do zapłaty odsetek. Zostaniesz jedynie obciążony w zależności od formy działalności skalą bądź podatkiem liniowym. Trzeba będzie wyrównać jednak różnicę, która powstała na przestrzeni ekspektatywy. Trzeba wtedy opodatkować dochody otrzymane w okresie od dnia zgłoszenia, złożenia wniosku do chwili wycofania wniosku, odmowy udzielenia bądź zgłoszenia. 

 

Autor: Rafał Kufieta