Moja umowa przypomina stosunek pracy – czy skorzystam z IP BOX?

26 września 2021
/ Inga Nowakowska

Każda firma dąży do jak największego zysku, przy jak najniższych kosztach. Niestety duża część wydatków związana jest z podatkami. W ostatnim czasie jednak przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą opodatkować je niższą stawką podatku dochodowego. W przypadku kwalifikowanych IP konieczna jest bowiem zapłata w wysokości tylko 5%. 

 

Celem wprowadzonej ulgi jest stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, a także zachęcenie polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw do zauważenia potencjalnych źródeł przychodów w zakresie praw własności intelektualnej. IP BOX dotyczy także podatku PIT i CIT. W tym aspekcie pojawia się więc pytanie – czy jeżeli moja umowa przypomina stosunek pracy, to mogę skorzystać z ulgi IP BOX? Dowiedz się w tym artykule!

 

Jakie formy działalności skorzystają z IP BOX?

 

Preferencja ulgi skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT. Wystarczy, że prowadzą oni działalność kwalifikującą do działalność badawczo-rozwojowej i dochodów z kwalifikowanego IP z patentu lub objętego prawem ochronnym. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, to z IP BOX skorzystają osoby fizyczne w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź prowadzące działalność jako wspólnicy:

 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki komandytowej.

 

Natomiast przy podatku dochodowym od osób prawnych, IP BOX może okazać się niezwykle korzystny dla:

 • spółek kapitałowych w organizacji,
 • podatkowych grupy kapitałowych,
 • spółek bez osobowości prawnej, które posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie, ale podlegających opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne,
 • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, poza niektórymi spółkami niemającymi osobowości prawnej lub przedsiębiorstwami w spadku,
 • spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibę bądź zarząd na terenie Polski.

Co jeśli moja umowa przypomina stosunek pracy?

 

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeśli jesteś zatrudniony w ramach stosunku pracy, czy na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło – nie będziesz uprawniony do ubiegania się o ulgę w ramach IP BOX. Wyjątkiem jest umowa ramowa, jeśli jako wykonawca cyklicznie świadczysz pewne usługi dla zamawiającego. Istnieje jednak ryzyko, że nie będziesz mógł korzystać z ulgi, jeżeli Twoja umowa zbyt mocno przypomina stosunek pracy i zawiera elementy, takie jak:

 • określenie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez osobę zlecającą, 
 • zapis, że jako programista nie ponosisz ryzyka gospodarczego,
 • brak odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności.

 

Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu ulgi IP BOX?

 

Sprawy dotyczące optymalizacji podatkowej zdarzają się niezwykle często. Głównym problemem związanym z IP BOX jest to, że obowiązuje relatywnie od krótkiego czasu. Pamiętaj, że jeśli Twoja umowa przypomina stosunek pracy, to nie zawsze wyklucza to możliwość skorzystania z preferencyjnego 5% podatku. Przyjdź i skonsultuj swoją sprawę! Każdy przypadek jest inny i warto go szczegółowo omówić!

Autor: Rafał Kufieta