Czy project manager może skorzystać z ulgi IP BOX?

19 września 2021
/ Inga Nowakowska

Praktycznie każda większa firma poza specjalistami z danej dziedziny, korzysta również z szeregu osób, których zadaniem jest optymalizacja czasu pracy, tworzenie planów wykonywania poszczególnych obowiązków i nadzoruje postęp pracy. Za takie zadania w dużym uproszczeniu odpowiada tzw. project manager. W praktyce jeśli weźmiemy pod uwagę markę, która zajmuje się IT, a preferencyjna stawka podatkowa została wdrożona w strukturę organizacji, to w zasadzie każdy programista korzysta z niej z osobna i fakturuje swoją firmę. Co jednak z project managerem? Czy może on skorzystać z IP Box? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

IP Box dla project managera – na czym polegają jego obowiązki

 

W tym wypadku konieczne będzie zapoznanie się z definicją. Dla przykładu IP Box w przypadku programu komputerowego brany jest jako suma elementów składających się na całość. Nie inaczej jest w przypadku project manager. Tutaj warto wskazać, że jest to specjalista zarządzający określonymi projektami w firmie. W praktyce będzie odpowiedzialny za planowanie i realizację. W zakres obowiązków project managera wchodzi zarządzaniem zespołem osób i koordynacja ich działań wprowadzanie strategii oraz planowanie, czy sporządzanie biznesplanów przy częstym zajmowaniu się budżetem. Oprócz tego project manager przygotowuje sprawozdania, raporty okresowe i końcowe, co często wymaga znacznej ilości czasu, aby spiąć wszystko w całość.

 

Czy w takim wypadku project manager skorzysta z IP Box?

 

Jak najbardziej tak! Konieczne jest jednak podejście do tego w sposób definicyjny, tak jak przy programie komputerowym. Większość wymienionych obowiązków, które wykonuje project manager można określić jako tzw. wartość dodaną do programu komputerowego. Wiele projektów bez wsparcia w planowaniu, finansach i koordynacji – nie byłoby możliwych w realizacji. Tutaj konsulting i zarządzanie jest kwalifikowanym dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo własności intelektualnej jest od podstaw wykonywane przez project managera, a cały zespół pracujący w projekcie ma na celu ciągłe ulepszanie oprogramowania o dodatkowa innowacyjne rozwiązania.

 

Jakie czynności wchodzą w zakres jest kwalifikowanym dochodem z prawa własności intelektualnej?

 

Project manager jest odpowiedzialny za wykonywanie dokumentacji techniczno-biznesowej i tworzenie rozwiązań mających na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności wytwarzanego oprogramowania. Jego praca w ramach pełnionych funkcji konsultingowych jest ukierunkowana na rozwijanie oprogramowania. W zakres takich zadań wchodzą m.in.:

  • koordynacja pracy różnych działów i sektorów odpowiedzialnych za oprogramowanie,
  • pomaganie programistom z problemami organizacyjnymi, 
  • prowadzenie w ujednoliconych ramach czasowych, 
  • tworzenie dokumentacji, 
  • badanie reakcji użytkowników,
  • etc.

 

Czy jako project manager skorzystam z ulgi podatkowej IP Box?

 

Jak najbardziej tak! Wystarczy, że w odpowiedni sposób przedstawisz wykonywanie swoich obowiązków! W praktyce wymaga to jednak właściwej argumentacji! Sprawy dotyczące ulgi podatkowej dla project managerów zdarzają się naprawdę często. Wystarczy, że przyjdziesz i skonsultujesz swoją sprawę! Skontaktuj się ze mną – wspólnie zbierzemy wszelkie niezbędne dokumenty i dopełnimy formalności! Skorzystaj z IP Box dla project managerów!

Autor: Rafał Kufieta