IP BOX dla obcokrajowców

2 września 2022
/ Inga Nowakowska

Niejednokrotnie zdarza mi się spotkać ze stwierdzeniem, że Polska jest rajem podatkowym. Wbrew pozorom nie jest to dalekie od prawdy. Wiele rozwiązań wprowadzonych razem z Nowym Polskim Ładem na początku 2022 r. okazało się dość skomplikowane i spotkało się przez to z negatywnym odbiorem podatników. Razem z nowym systemem podatkowym w życie weszło jednak wiele rozwiązań przeznaczonych dla przedsiębiorców. Przykładem będzie możliwość zastosowania równocześnie IP BOX i ulgi B+R, czy też implementacja dość korzystnych stawek przy ryczałcie w IT. W tym materiale jednak zajmiemy się IP BOX dla obcokrajowców. Jakie warunki muszą oni spełnić? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Zacznijmy od podstaw – rezydencja podatkowa przy IP BOX

 

Nawet jeśli nie jesteś obywatelem Polski, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł skorzystać z ulgi IP BOX. Rezydencja podatkowa nie idzie w parze z obywatelstwem. Nawet jeśli jesteś obecnie obywatelem innego kraju, to możesz zastosować właśnie tą preferencyjną stawkę podatku. Wystarczy, że spełnisz przesłanki wynikające z art. 3 ust. 1 Ustawy PIT. W tym zakresie powinieneś:

  • udowodnić, że posiadasz w Polsce tzw. ośrodek interesów życiowych. Nazywany jest on również centrum interesów osobistych bądź gospodarczych, 
  • przebywać 183 dni w ciągu roku kalendarzowego na terytorium Polski.

 

Warto dodać, że nawet jeśli nie masz rezydencji podatkowej w Polsce, to będziesz mógł skorzystać z 5% stawki podatku dochodowego. Tutaj jednak niezbędne będzie wykazanie, że prowadzisz na jej terenie działalność gospodarczą i uzyskujesz z niej przychody.

 

Kto może skorzystać z IP BOX w 2022?

 

Trzeba wspomnieć o tym, że z ulgi IP Box skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy wytwarzają kwalifikowaną własność intelektualną. W ten katalog wedle art. 30ca PIT i analogicznie art. 24d CIT wpisują się m.in.:

  • patenty,
  • prawa wynikające z wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych,
  • uprawnienia z zarejestrowania topografii układu scalonego,
  • prawo do programu komputerowego,
  • prawa związane z patentami na produkt leczniczy bądź ochrony roślin, czy też powstające w wyniku rejestracji produktu leczniczego i leczniczego weterynaryjnego.

 

Co do zasady to właśnie kwalifikowane prawa do własności intelektualnej pozwalają skorzystać z preferencyjnej stawki 5%. Dochód opodatkowany w ten sposób musi podlegać organom podatkowym w Polsce. Oprócz tego konieczne jest ponoszenie kosztów kwalifikowanych, które są rezultatem wytworzenia bądź też modernizacji kwalifikowanej własności intelektualnej.

 

Korzyści wynikające z IP BOX oznaczają również dodatkowe obowiązki

 

Tutaj będzie to ewidencja pozwalająca na ustalenie przychodów, kosztów i dochodów powstających w związku z wdrożeniem IP BOX. Do niedawna toczył się spór związany z tym, czy powinna ona być prowadzona na bieżąco. Wedle interpretacji organów skarbowych brak bieżącej ewidencji oznacza wykluczenie z IP BOX. Z takim stanowiskiem jednak nie zgadzają się sądy w wyrokach I SA/Go 78/21 i I SA/Kr 337/2. Linia orzecznicza skłania się ku temu, że taki warunek nie wynika z brzmienia ustawy. Oznacza to, że istotniejsza jest sprawdzalność i prawidłowość informacji zawartych w Twoich księgach rachunkowych.

 

IP BOX – zastanawiasz się nad biznesem w Polsce?

 

W takim wypadku bardzo dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie go w sposób odpowiedni od samego początku. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy Twoja firma lub Twój pomysł na prowadzenie działalności spełni warunki ulgi IP BOX – skontaktuj się ze mną! Umówimy się na spotkanie, a następnie omówimy niezbędne szczegóły. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Rafał Kufieta