Czy interpretację IP BOX należy robić co roku?

12 sierpnia 2021
/ Inga Nowakowska

W ostatnim czasie niezwykle popularnym zagadnieniem stały się nowe preferencyjne stawki podatkowe dla programistów. W tym wypadku temat jest znacznie głębszy i poszczególnymi ulgami objęci mogą zostać posiadacze patentów, wzorów użytkowych, a także szerokie spektrum osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Preferencja podatkowa w postaci ulgi IP Box stymuluje rynek nowych technologii i skłania ku opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań poprzez wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania 5%. Co jednak z samą interpretacją? Jak to wygląda w praktyce i czy trzeba ją przeprowadzać co roku? Nieco więcej dowiesz się od Rafała w poniższym materiale:

 

 

 Ulga i stawki preferencyjne w ramach IP Box

 

Dotyczy to zarówno podatku PIT, jak i i CIT z dochodów uzyskanych właśnie z wymienionych wcześniej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W praktyce zamiast 17% lub 32% na zasadach ogólnych PIT, 19% przy podatku liniowym PIT i 9% bądź 19% CIT otrzymasz tylko 5% i to jeszcze zanim Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Każdy wnioskodawca z chwilą złożenia takiego dokumentu zostaje objęty tzw. ekspektatywą uprawniającą go do płacenia niższej stawki. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to nie powoduje to powstania żadnych odsetek. Wnioskodawca w takiej sytuacji musi jedynie wyrównać różnicę, która powstała przez ten okres.

 

Co uprawnia do implementacji IP Box?

 

Tutaj niezbędne będzie kwalifikowane prawo własności intelektualnej. W praktyce katalog praw objętych preferencją IP Box jest zamknięty i znajdują się w nim: 

  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy obejmujący dla przykładu: nowe funkcje produktu bądź nowatorski sposób techniczny jego wykonania,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy bądź produkt ochrony roślin. W przypadku leków stosuje się w tym kontekście dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową ze względu na to, że uzyskanie go jest procesem czasochłonnym,
  • patent,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, czyli np. obejmujący inny kształt bądź kolor produktu,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

Autor: Rafał Kufieta