Sposoby wyrażania programu komputerowego – zabezpiecz swoje oprogramowanie!

12 września 2021
/ Inga Nowakowska

Na rynku praktycznie każda firma korzysta z oprogramowania. Programy stanowią jedno z podstawowych narzędzi pozwalające na wypełnianie obowiązku. Większość przedsiębiorców w tym celu składa zamówienia na własne, spersonalizowane programy dopasowane do profilu działalności z licznymi modułami oraz integracjami. W zasadzie można stwierdzić, że na rynku działa tysiące firm z jeszcze większą liczbą zindywidualizowanych programów komputerowych. Rodzi to kilka pytań, które są niezwykle istotne z perspektywy bezpieczeństwa i ochrony na gruncie m.in. prawa autorskiego. Jakie są sposoby wyrażania programu komputerowego? W jaki sposób postrzegać oprogramowanie z perspektywy prawnika? Dowiedz się w tym artykule!

 

Programy komputerowy w obrocie gospodarczym

 

W ostatnim czasie wzrost znaczenia programów komputerowych w obrocie gospodarczym jest bardziej niż zauważalny. Aktualnie wraz z zapotrzebowaniem na oprogramowanie, rośnie również potrzeba jego należytej ochrony przed naruszeniami. Aktualne prawo zostało określone na podstawie trzech wcześniejszych koncepcji dotyczących zabezpieczenia programów:

  • ochrony na gruncie prawa autorskiego, czyli traktowania ich jako utworów,
  • ochrony na podstawie prawa własności przemysłowej, czyli prostych patentów na programy jako wynalazki,
  • ochrony poprzez odrębny system ochrony.

 

Ostatecznie system ochrony programów przyjął charakter zabezpieczenia na gruncie prawa autorskiego. Wydawałoby się, że program komputerowy jest bardziej bliski zagadnieniom technicznym i użytkowym. Jednak wedle doświadczenia z pracy w kancelarii prawnej, jak najbardziej ustawodawstwo w porządku europejskim przyjęło model ochrony prawnoautorskiej jako podstawowy.

 

W jaki sposób powinno się postrzegać ochronę programów komputerowych okiem prawnika?

 

Z doświadczenia w pracy z klientami kancelarii prawnej zauważalna jest konieczność podejścia do samych pojęć w sposób bardzo kompleksowy. Oznacza to, że niezbędne jest spojrzenie na sam program jako szereg elementów. Ochroną obejmuje się:

  • Przygotowawcze materiały projektowe,
  • Kod źródłowy i wynikowy,
  • Interfejs.

 

Definicja programu nie powinna być rozumiana wąsko lecz szeroko. Oznacza to, że ochrona obejmie również interfejs, jeśli ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem software i kwestią hardware, czyli sprzętu komputerowego. To natomiast musi być ustalone w każdym przypadku oddzielnie na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie tylko formalnych postanowień, na przykład umownych. Program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe m.in. funkcjonalnie, takie jak:

  • kod źródłowy, 
  • opis procedur operacyjnych, 
  • zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych,
  • wspomniany wcześniej kod wynikowy i interfejs.

 

W jaki sposób zapewnić ochronę programów komputerowych?

 

Oprogramowanie w prawie autorskim jest szczególnie regulowane mimo braku konkretnej definicji. Sprawy związane z ochroną programów komputerowych zdarzają się bardzo często również w przypadku naszej kancelarii. Jeśli masz wątpliwości lub zapytanie – przyjdź i skonsultuj swoją sprawę! W tym aspekcie postaram się posłużyć Ci moją wiedzą i doświadczeniem! Dodatkowo doradzę Ci w jaki sposób podejść do kwestii podatkowej i IP Box w Twojej firmie.

 

Autor: Rafał Kufieta