IP Box – co to jest?

19 lutego 2021
/ Inga Nowakowska

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych mogą od 1 stycznia 2019 skorzystać w Polsce z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. IP Box, czyli inaczej Innovation Box pozwala otrzymać korzystniejsze opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług. Wystarczy, że są one wytwarzane w oparciu o kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Wyjątek w tym aspekcie dotyczy jednak osób, które zdecydowały się na opodatkowanie w formie ryczałtu. Z preferencyjnej stawki podatnik może skorzystać także, jeśli chodzi o dochód uzyskany za granicą. Ważne, aby dochody te były kwalifikowane w rozumieniu przepisów IP Box i podlegały opodatkowaniu w Polsce. Ponadto w bieżącym roku przedsiębiorcy mogą rozliczyć dochody uzyskane w 2019 r.

 

W jakim celu wprowadzono IP Box?

Rozwiązanie ma na celu stymulację działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy ramach działalności B+R uzyskują dochody z prawa własności intelektualnej bądź opatentowanych przez siebie usług zakupionych od innych podmiotów, mają prawo skorzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT bądź PIT. Dzięki temu IP Box zachęca przedsiębiorców do rozwoju gospodarki w sektorach opartych o wiedzę. W ramach wspomnianej działalności B+R prowadzone są badania naukowe, a także prace rozwojowe. Zakres ten obejmuje zarówno działania typowo eksperymentatorskie bądź teoretyczne, jak i praktyczne wykorzystanie obecnej wiedzy pod kątem tworzenia zupełnie nowych usług i produktów. 

 

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej w IP Box

W zasadzie jest to zamknięty katalog praw objętych preferencją IP Box. Oznacza to, że skorzystać z niej mogą jedynie te, które zostały wymienione w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także podatku dochodowym od osób prawnych. Do kwalifikowanych praw własności należą:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy obejmujący dla przykładu: nowe funkcje produktu bądź nowatorski sposób techniczny jego wykonania,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, czyli np. obejmujący inny kształt bądź kolor produktu,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy bądź produkt ochrony roślin. W przypadku leków stosuje się w tym kontekście dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową ze względu na to, że uzyskanie go jest procesem czasochłonnym,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

 

Kto może skorzystać ze stawki preferencyjnej w ramach IP Box?

Do preferencyjnego 5% podatku dochodowego uprawnieni są podatnicy prowadzący działalność B+r opodatkowani podatkiem PIT lub CIT. Oznacza to, że:

 • Podatkiem PIT objęci są:
  • wspólnicy spółki partnerskiej,
  • wspólnicy spółki cywilnej,
  • jednoosobowe działalności gospodarcze,
  • wspólnicy spółki jawnej,
  • wspólnicy spółki komandytowej,
  • przedsiębiorstwa w spadku.
 • Natomiast podatkiem CIT:
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej,
  • osoby prawne,
  • spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą bądź zarządem na terytorium RP,
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę bądź zarząd w innym państwie. Dodatkowo jeśli prawo danego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają spółki te podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

 

Autor: Rafał Kufieta