Czy muszę mieć patent – od kiedy można korzystać z IP BOX?

29 lipca 2021
/ Inga Nowakowska

Polscy przedsiębiorcy od mniej więcej roku mogą skorzystać IP Box. Co ciekawe jest to specyficzna ulga, którą można wykorzystać jeszcze zanim nabędziemy sam patent. Przepisy w tym aspekcie wskazują na tzw. okres ekspektatywy, czyli chwilę od złożenia wniosku do uzyskania ochrony w stosunku do wskazanego prawa własności intelektualnej. Rozwiązanie jest doskonałe z perspektywy przedsiębiorcy, gdyż jeszcze przed otrzymaniem patentu, może on już w tej chwili korzystać z 5% w podatku zapłaconym, a także należnym w stawce: 18% bądź 19% i nawet 32%. W praktyce jeśli podatnik otrzyma odmowę nadania mu ochrony prawa własności, to nie płaci żadnej kary lub odsetek, a zobowiązany zostaje jedynie do wyrównania różnicy. Od kiedy więc można przyjąć, że IP Box obowiązuje? Czym jest patent z perspektywy tej ulgi podatkowej? Dowiesz się więcej właśnie w tym artykule!

 

Patent i jego ochrona przez KPWI

 

Dzięki niemu nabyć można prawa do wyłącznego korzystania z danego wynalazku. Dotyczy to zarówno kwestii zarobkowych, jak i zawodowych na terenie Polski. Zasady przyznawania ochrony prawnej zostały zdefiniowane w ramach krajowych ustaw szczególnych, a organem odpowiedzialnym za wydawanie decyzji jest Urząd Patentowy. Patenty udzielone zostają na wynalazki, jeśli te są przede wszystkim nowe, mają odpowiedni tzw. poziom wynalazczy i mogą być wykorzystane np. w przemyśle. Dodatkowo podatnik, który patent otrzyma poza granicami Rzeczypospolitej, również może skorzystać z ulgi w swojej kategorii, jednak niezbędne będzie w takiej sytuacji zgłoszenie podobnego faktu do Urzędu Patentowego. Dlaczego? Głównie z tego względu, że nie wszystkie umowy międzynarodowe przyznają patentowi ochronę w Polsce.

 

Czy mogę korzystać z niższego podatku kiedy nie mam jeszcze patentu?

 

Jak najbardziej! W Polsce przysługuje w takiej sytuacji uprawnienie do 5% opodatkowania nawet bez patentu. Ekspektatywa daje przedsiębiorcy lub wynalazcy prawo do uzyskania ochrony jeszcze zanim uzyskamy patent. Już w trakcie okresu oczekiwania na patent podmiot ma prawo do niższej stawki preferencyjnej podatku. Wystarczy sam wniosek o uzyskanie prawa ochronnego dla danego wynalazku. W chwili  jego złożenia z kolei rozpoczyna się wspomniana ekspektatywa. Niektóre procedury potrafią trwać bardzo długo, a to w tej sytuacji naraża wnioskodawcę na niepotrzebne koszta i wyższy podatek. IP Box to krok w stronę innowacji i zupełnie nowych rozwiązań, a to wymaga nieco innego podejścia do prawna w kwestii praktyki. 

 

Co jeśli otrzymałem negatywną decyzję bądź wniosek został wycofany?

 

W takim wypadku zostaniesz obciążony tylko i wyłącznie klasyczną skalą bądź podatkiem liniowym w zależności od Twojej działalności. Dochód musi zostać wtedy opodatkowany na zasadach ogólnych, ale nie musisz obawiać się o odsetki. Nie zostaniesz do nich w żaden sposób zobligowany. Konieczne będzie wyrównanie różnicy, która powstała na przestrzeni czasu od chwili zaistnienia ekspektatywy. Oznacza to opodatkowanie dochodów od dnia zgłoszenia i złożenia wniosku do momentu wycofania wniosku bądź odmowy udzielenia. 

 

Autor: Rafał Kufieta