Patent i inne powody zastosowania IP BOX

Z ulgi w ramach IP Box skorzystać można w trakcie tzw. ekspektatywy, czyli od momentu złożenia wniosku do uzyskania ochrony patentu dla wskzazanej własności intelektualnej.  Uzyskanie jej oznacza, że podmiot otrzymał prawo ochronne będącego rezultatem wniosku o uzyskanie prawa patentowego i podmiot oczekuje uzyskania go w przyszłości. Ekspektytatywa nabiera mocy w momencie zgłoszenia wniosku o jej uzyskanie go dla danego wynalazku.

 

Nawet jeśli wydany zostanie odmowa nadania patentu w stosunku do własności intelektualnej,  to w dalszym ciągu podatnik zobowiązany jest jedynie do spłaty różnicy pomiędzy 5% w podatku zapłaconego,  a 12%, 32% bądź 19% wynikającego z takowego bez naliczania dodatkowych odsetek. Ponadto podatnik ma prawo zastosowania IP Box na patent, nawet jeśli skorzystał z patentu poza granicami kraju. Przesłanką jest w tym wypadku konieczność przyznania go za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP zgodnie z umowami międzynarodowymi.

 

 

Rafał Kufieta Prezes Zarządu
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

Pisaliśmy o tym