Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy pełni istotną rolę w zakresie własności przemysłowej, a przy tym z perspektywy IP BOX jest niezbędny w celu zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych bądź wzorów przemysłowych. Dzięki poprawnej rejestracji patentu uzyskasz możliwość m.in. skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej w stosunku do własnego produktu bądź usług. W praktyce pozwala to obniżyć podatek z 17% do często nawet 5% w zależności od stanu faktycznego po stronie klienta. Dodatkowo rzecznik patentowy jest pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Reprezentuje go również w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń.

 

Uzyskasz pełne doradztwo we wszelkich aspektach formalnych. Zajmiemy się również w Twoim imieniu kompleksową ochroną wzorów przemysłowych, wynalazków, topografii układów scalonych, wzorów użytkowych i znaków towarowych.

Rafał Kufieta Prezes Zarządu
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

Pisaliśmy o tym