IP BOX w IT – kompleksowe wdrożenie

Programista prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z IP Box. Jednak warto zastanowić się w jaki sposób zrobić to krok po kroku. Pomożemy Ci kompleksowo wdrożyć IP Box, gdyż procedura jedynie z pozoru wydaje się prosta. Zweryfikujemy okoliczności faktyczne i ocenimy potencjał wdrożenia ulgi w ramach Twojej działalności. Dodatkowo określimy ryzyko podatkowe i ograniczymy je całkowicie bądź wskażemy możliwości jego zredukowania.

 

W następnej kolejności po przenalizowaniu sytuacji Klienta, zabezpieczymy jego pozycję podatkową. Konieczne często jest w tym wypadku dokonanie korekt kontraktu i zmodyfikowania modelu współpracy. Zapewniamy również czynny udział toku negocjacji z Kontrahentem, jeśli te okażą się konieczne, a także w ramach postępowania interpretacyjnego przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Sporządzamy w tej sprawie wniosek i reprezentujemy programistę. Jeśli KIS odmówi rozpatrzenia bądź rozstrzygnięcie wydane przez Dyrektora okaże się niesatysfakcjonujące – zajmiemy się sprawą przed sądem administracyjnym.

 

Sporządzamy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i reprezentujemy Klienta w toku postępowania przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).  Jeśli Dyrektor KIS odmówi rozpatrzenia wniosku lub rozstrzygnięcie nie będzie satysfakcjonujące, poprowadzimy sprawę przed sądem administracyjnym.

 

W przypadku uzyskania pozytywnej interpretacji gwarantujemy rozliczenie ulgi, przygotowanie ewidencji, a także zeznania rocznego. Ponadto programista może skorzystać z pełnego doradztwa w kontekście kosztów wskaźnika nexus oraz weryfikacji cen transferowych, jeśli jest to konieczne przy ustalaniu kwalifikowanego dochodu. Możemy również w 100% reprezentować Klienta w toku czynności sprawdzających, kontrolach, dalszych fazach postępowania, w tym ewentualnego przed sądami administracyjnymi.

 

Rafał Kufieta Prezes Zarządu
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

Pisaliśmy o tym