Analiza zasadności IP BOX

Czy wiesz, co wpływa na możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki IP BOX? Patent Box jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla zarówno spółek, jak i osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą opartą na działalności badawczo-rozwojowej B+R oraz R&D. Jednak co wchodzi w zakres tego pojęcia? Ulga uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków, które wcześniej weszły w skład kosztów uzyskania przychodów. Preferencyjne opodatkowanie stawką 5 % dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej dotyczy patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, autorskiego prawa do programu komputerowego, a na tym możliwości się nie kończą.

 

Przeprowadzimy pełną analizę zasadności IP BOX. Dodatkowo sprawdzimy jaka część Twojego dochodu ze sprzedaży towarów i usług wynika z patentu bądź innego prawa i może podlegać preferencyjnej stawce. Oprócz tego zajmiemy się ewidencją dokumentacji, zdarzeń gospodarczych i rachunkowości.

Inga Nowakowska prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym